DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Mausar Mejin
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 12 January 2015
Pages: 139
PDF File Size: 13.30 Mb
ePub File Size: 3.89 Mb
ISBN: 481-9-96976-436-9
Downloads: 68312
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukree

Opci okvirni sporazum o BiH Aneks 1-A: Opce obveze 1 Stranke se obvezuju da ce sto je brze moguce ponovno stvoriti normalne uvjete zivota u Bosni i Hercegovini. One znaju da to od njih zahtijeva velik doprinos pri cemu ce se usrdno truditi da suradjuju jedna s drugom i s medjunarodnim organizacijama i ustanovama koje im pomazu na terenu.

One pozdravljaju spremnost medjunarodne zajednice da u podrucje uputi, na razdoblje od oko godinu dana, snage koje ce pomoci u provedbi ovdje opisanih teritorijalnih i ostalih vojno povezanih odredbi sporazuma. Stranke znaju i suglasne su da se navedene snage dejtoneki provedbu mogu sastojati od kopnenih, zrakoplovnih i pomorskih jedinica iz zemalja teksf NATO-a i zemalja koje nisu clanice NATO-a, razmjestenih u Bosni i Hercegovini kako bi pomogle wporazum osiguranju postovanja odredbi dejtondki Sporazuma u daljnjem tekstu “Aneks”.

One se obvezuju da ce olaksati njihove operacije. Stoga se Stranke ovime slazu i slobodno obvezuju da ce u potpunosti postovati sve obveze izlozene u ovom Aneksu. Stranke znaju i suglasne su da ce modaliteti sudjelovanja tih drzava biti predmet sporazuma izmedju tih drzava sudionica i NATO-a.

Dejtonski mirovni sporazum

Nijedan entitet nece ugrozavati drugi entitet niti protiv njega upotrijebiti silu, te vojne snage jednog ili drugo entiteta nece ni pod kakvim okolnostima ulaziti na teritorij drugog entiteta ili boraviti na njemu bez privole vlade drugog entiteta i Predsjednistva Bosne i Hercegovine. Sve oruzane snage u Bosni i Hercegovini djelovat ce sukladno suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine; b osigurati potporu i ovlastenje IFOR-u, te osobito ovlastiti IFOR da poduzme potrebne korake, ukljucujuci upotrebu potrebne sile, kako bi osigurao postovanje ovog Aneksa i vlastitu zastitu; i c uspostaviti, kako je izlozeno u Aneksu 1-B Opceg okvirnog sporazuma, trajne mjere sigurnosti i kontrole naoruzanja ciji je cilj promicanje trajnog pomirenja svih Stranaka i olaksanje postizanja svih politickih aranzmana dogovorenih u Opcem okvirnom sporazumu.

Oba ce entiteta biti podjednako odgovorna za postivanje navedenog, te ce oba podjednako podlijegati akcijama nametanja sto ih IFOR po potrebi poduzme kako bi osigurao provedbu ovog Aneksa i zastitu IFOR-a.

Prekid neprijateljstava 1 Stranke ce postovati prekid neprijateljstava zapocet sporazumom od 5. U ovom slucaju ofenzivna operacija je akcija koja obuhvaca prodore snaga ili vatre ispred crta jedne Stranke. Svaka ce Stranka osigurati da svo osoblje i organizacije koje mogu vojno djelovati pod njezinom vlascu ili na teritoriju pod njezinom vlascu, ukljucujuci naoruzane skupine civila, narodne garde vojne pricuve, vojnu policiju i specijalnu policiju ministarstva unutarnjih poslova MUP u daljnjem tekstu “Snage” postuju ovaj Aneks.

Stranke nece postavljati dodatna minska polja, zapreke ili zastitne prepreke. Stranke se nece upustati u ophodnje, zemaljsko ili zracno izvidjanje ispred polozaja svojih snaga ili u Zonama razdvajanja kako je nize predvidjeno u Clanku 4.

Stranke se takodjer obvezuju da ce razoruzati i raspustiti sve naoruzane skupine civila osim odobrenih policijskih snaga u roku od 30 dana po prijenosu ovlasti. Stranke ce reagirati na navodna krsenja odredbi ovog Aneksa postupcima koji su predvidjeni Clankom 8.

Povlacenje stranih snaga 1 Na dan stupanja ovog Aneksa na snagu, sve ce se snage u Bosni i Hercegovini, koje nisu lokalnog porijekla, bile one pravno i vojno podredjene Republici Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srpskoj ili ne, povuci zajedno sa svojom opremom s teritorija Bosne i Hercegovine u roku od trideset 30 dana. Nadalje, sve snage koje ostaju na teritoriju Bosne i Hercegovine moraju postupati sukladno teritorijalnoj cjelovitosti, suverenitetu i politickoj nezavisnosti Bosne i Hercegoivne.

U skladu sa Clankom 2. Prerazmjestanje snaga 1 Republika Bosna i Hercegovina i entiteti prerazmjestit ce svoje snage u tri faze: To ce se povlacenje dovrsiti u roku od trideset 30 dana po prijenosu ovlasti.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

Tocna Dogovorena crta prekida vatre i Dogovorena zona prekida vatre i razdvajanja oznacene su na kartama u Prilogu A ovog Aneksa. U toj Dogovorenoj zoni prekida vatre i razdvajanja nije dopusteno nikakvo oruzje osim oruzja IFOR-a osim ako ovdje nije predvidjeno drukcije. Nijedan pojedinac ne smije zadrzati ili posjedovati nikakvo vojno oruzje ili eksploziv unutar te Sporazkm od cetiri kilometra bez odredjenog odobrenja IFOR-a.

Prekrsitelji ove odredbe izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja. Sirina te zone razdvajanja bit ce oko jedan 1 kilometar sa svake strane Dogovorene crte prekida vatre.

Medjutim, zapovjednik IFOR-a moze podesiti tu zonu razdvajanja bilo tako da suzi Zonu razdvajanja kako bi uzeo u obzir urbano podrucje Sarajeva bilo tako da prosiri Zonu razdvajanja do dva 2 kilometra sa svake strane Dogovorene crte prekida vatre kako bi uzeo u obzir otvoreniji teren. Sve dok se izgradnja navedene ceste ne dovrsi, oba ce se entiteta koristiti dvjema privremenim rutama.

  ASTM E1417 PDF

Mrezne koordinate za te alternativne rute jesu pozivi na karte: S te tocke zapadno cestom 19 do mjesta gdje ona ulazi u predgradje Sarajeva 34TBP Cestom 20 kroz Ustinkolinu 34TCP Civilni promet na navedenim rutama bit ce potpuno slobodan. Stranke ce se koristiti tim privremenim rutama za vojne snage i opremu samo uz ovlastenje te pod kontrolom i upravljanjem IFOR-a. U tom smislu, te kako bi smanjio opasnost za civilni promet, IFOR ce imati pravo upravljati pokretima vojnog i civilnog prometa obaju entiteta na tim rutama.

Na mjestima gdje rute prelaze Zonama razdvajanja ili prolaze preko njih, vrijedit tejst takodjer odredbe ovog Aneksa koje se odnose na Zone razdvajanja. To ce obuhvacati uklanjanje svih snaga kao i odstranjivanje, demontiranje ili unistenje opreme, mina, prepreka, neeksplodiranog streljiva, eksplozivnih naprava, punjenja spofazum rusenje i oruzja.

Na podrucjima koja se prenose sporazkm entitetu – kako bi se osiguralo uredno razdoblje prijelaza – entitet kojemu se prenosi odredjeno podrucje nece uvoditi snage na to podrucje devedeset 90 dana po prijenosu vlasti ili kako odredi zapovjednik IFOR-a. Stranke znaju i suglasne su da ce IFOR imti pravo osigurati vojnu sigurnost za ta prenijeta podrucja od trideset 30 dana po prijenosu vlasti sve do devedeset i jednog 91 dana po prijenosu vlasti, ili sto je moguce prije prema odredbi zapovjednika IFOR-a, kada ta podrucja mogu zauzeti snage entiteta kojemu se ona prenose.

Posto entitet kojemu se prenosi podrucje zauzme podrucje, IFOR ce uspostaviti novu Zonu razdvajanja duz granicne linije izmedju eniteta kako je naznaceno na karti u Prilogu A, a Stranke ce se pridrzavati istih ogranicenja, u odnosu dejtonsji prisutnost snaga i oruzja u toj Zoni, koja vrijede za Dogovorenu zonu prekida vatre i razdvajanja.

Slijedece se odredbe odnose na Fazu I i II: Konacnu odluku o postavljanju navedenih oznaka donosit sprazum IFOR. Sve Stranke znaju i suglasne su da su Dogovorena crta prekida vatre i njezina Zona razdvajanja, i Granicna crta izmedju entiteta i njezina Zona Razdvajanja, definirane kartama i dokumentima koji su dogovoreni kao dio Opceg okvirnog sporazuma, a ne fizickom lokacijom oznaka.

Demobilizacija ce se sastojati od oduzimanja, od tog osoblja, sveg naoruzanja, ukljucujuci osobno naoruzanje, eksplozivne naprave, komunikacijsku opremu, vozila i svu drugu vojnu opremu.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

dehtonski Svo osoblje koje pripada tim snagama otpustit ce se iz vojne sluzbe i nece sudjelovati ni u kakvoj daljnjoj obuci ili drugim vojnim aktivnostima. Snage koje se ne prerazmjeste, ne povuku, ne prerazmjeste ili ne prekinu prijetece ili potencijalno prijetece aktivnosti nakon navedenog zahtjeva IFOR-a izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja, sukladno uvjetima koji su dejtonsmi u Clanku 1.

Izvjescivanje 1 Odmah po uspostavi zajednicke vojne komisije predvidjene Clankom 8. Stranke ce azurno izvjestavati Zajednicku vojnu komisiju o promjenama navedenih podataka.

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

Razmjestanje snaga za provedbu 1 Uvidjajuci potrebu za osiguranje djelotvorne provedbe odredbi ovog Sporazu, te radi osiguranja postovanja, Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda poziva se da vlasti drzava deutonski ili regionalne organizacije i aranzmane da uspostave IFOR koji ce djelovati sukladno Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda. Stranke telst i suglasne su da se te Snage za provedbu mogu sastojati od kopnenih, zracnih i pomorskih postrojbi iz drzava koje su clanice NATO-a i drzava koje nisu clanice NATO-a, razmjestenih u Bosni i Hercegovini deitonski bi pridonijele osiguranju postovanja odredbi ovog Aneksa.

Stranke znaju i suglasne su da ce IFOR imati pravo razmjestanja sporaazum obje strane Granicne crte izmedju entiteta te u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako bilo koja Stranka odbije, ometa ili uskrati IFOR-u to pravo pracenja, promatranja i pregleda, to ce se smatrati krsenjem ovog Aneksa, i Stranka koja ga je prekrsila izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja ovog Aneksa.

Ta ce zapovjednicka mjesta zapovijedati i imati vlast nad svim snagama svojih strana koje se smjestene unutar deset 10 kilometara od Dogovorene crte prekida vatre ili Splrazum crte izmedju entiteta, kako odredi IFOR.

Na zahtjev IFOR-a zapovjednicka ce mjesta teksr pravodobne izvjestaje o stanju, organizacija i brojnosti postrojbi na svojim podrucjima. Imat ce pravo utaboriti se, manevrirati, smjestati se i koristiti se svim podrucjima ili objektima radi izvrsavanja svojih odgovornosti, prema potrebi, u potpori, obuci i operacijama, uz prethodnu obavijest koliko to bude moguce.

IFOR i njegovo osoblje nece biti odgovorni ni za kakvo ostecenje civilne ili drzavne imovine izazvano borbenim ili povezanim aktivnostima. Cestovne barikade, kontrolne tocke ili druga ometanja slobode kretanja IFOR-a predstavljat ce krsenje ovog Aneksa i stranka koja ga prekrsi izlozit ce se vojnoj akciji IFORa, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja ovog Aneksa.

Svaki let vojnih letjelica s nepokretnim krilima ili helikoptera u Bosni i Hercegovini bez izricitog dopustenja zapovjednika IFOR-a podlijegat ce vojnoj akciji Teksy, ukljucujuci primjenu vojne sile radi osiguranja postovanja. Svako koristenje radara za zracni promet, rano zracno upozorenje, protuzracnu obranu ili upravljanje vatrom koje ne odobri zapovjednik IFOR-a predstavljat ce krsenje ovog Aneksa, i Stranka koja ga prekrsi izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja.

Zajednicka vojna komisija iz Clanka 8. U koristenju ovog prava IFOR ce uloziti sve razumne napore dejtonsk koordinacije i uzimanja u obzir potreba i zahtjeva odgovarajucih vlasti.

  IBM WATSON WELLPOINT PDF

U onoj wporazum u kojoj to bude moguce problemi ce se rjesavati odmah medjusobnim sporazumom. Medjutim, sve konacne odluke u vezi s njezinim vojnim pitanjima donosit ce zapovjednik IFOR-a. Visoki predstavnik moze po potrebi zatraziti sastanak Komisije. I Stranke mogu zatraziti sastanak Komisije. Te ce komisije biti na sporazu brigade i bataljuna ili drugih postrojbi, kako odredi lokalni zapovjednik IFOR-a, te ce se sastojati od zapovjednika svake Stranke i IFOR-a. Predstavnik Visokog predstavnika sudjelovat ce u radu komisije i pruzati savjete, osobito o pitanjima politicko-vojne prirode.

Lokalni zapovjednik IFOR-a pozivat ce lokalne civilne vlasti ako to bude potrebno. Razmjena zarobljenika 1 Stranke ce osloboditi i bez odlaganja prebaciti sve borce i civile zadrzane u vezi sa sukobom u daljnjem tekstu “zarobljenici” sukladno medjunarodnom humanitarnom pravu i odredbama ovog Clanka.

Na tim ce popisima zarobljenici biti identificirani narodnoscu, imenom, cinom ako ga imaju i internirskim ili vojnim serijskim brojem, u onoj mjeri u kojoj to bude primjenjivo. Stranke ce dopustiti ICRC-u da privatno razgovara sa svakim zarobljenikom najmanje cetrdeset i osam 48 sati prije njegovog odnosno njezinog oslobadjanja radi provedbe i pracenja plana, ukljucujuci odredjivanje odredista zarobljenika.

Svaka Stranka mora dovoljno dugo pritvoriti osobe koje su s razlogom osumnjicene za takva djela kako bi se dopustile odgovarajuce konzultacije s tijelima Suda. Suradnja Stranke ce u potpusnosti suradjivati sa svim entitetima ukljucenima u provedbu ovog mirovnog rjesenja kako je opisano u Opcem okvirnom sporazumu, ili s entitetima koje je inace ovlastilo Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda, ukljucujuci Medjunarodni sud za ratne zlocine na prostoru bivse Jugoslavije.

Izvjestavanje vojnih zapovjednistava Svaka ce Stranka osigurati da se uvjeti ovog Aneksa, te pismene naredbe koje zahtijevaju njegovo postovanje, odmah prenesu svim njezinim snagama. Konacni autoritet u tumacenju U sporzaum sa Clankom 1. Stupanje na snagu Ovaj Aneks stupa na snagu potpisivanjem. Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: Ta ce karta biti ukljucena u ovaj Aneks kao njegov sporazim dio i Stranke su suglasne prihvatiti takvu kartu kao odlucujucu i konacnu za sve svrhe.

U svrhe ovog sporazuma, slijedeci izrazi imat ce znacenja koja su detonski ovdje dodijeljena: Odredbe Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda od NATO, njegova imovina i sredstva uzivat ce nadalje povlastice i imunitete navedene u toj konvenciji te sejtonski je navedeno u ovom sporazumu. Ono ce biti xejtonski od propisa u vezi s putovnicama i vizama, te od zahtjeva za prijavu koji se primjenjuju na strane drzavljane.

Osoblje NATO-a nosit ce identifikacijske oznake koje vlasti Dejfonski Bosne i Hercegovine mogu zatraziti na uvid, ali takvi zahtjevi ne smiju sprecavati ili otezati operacije, vjezbe i pokrete. Vojno osoblje NATO-a nosit ce obicno odore, i moze posjedovati i nositi oruzje ako je za to ovlasteno naredbama. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine prihvatit ce kao valjane, bez placanja pristojbe ili naknade, vozacke dozvole koje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlasti.

Vojno osoblje NATO-a ce u svim okolnostima te u svako doba dfjtonski iskljucivoj jurisdikciji svojih odgovarajucih drzava u odnosu na svaki krivicni ili disciplinski prekrsaj sto ga eventualno pocini u Republici Bosni i Hercegovini.

Kao strucnjaci na zadatku clanovi osoblja NATO-a uzivat ce imunitet u odnosu na osobno uhicenje ili zatocenje. Osoblje NATO-a imat ce pravo, zajedno sa svojim vozilima, plovilima, letjelicama i opremom, na slobodan i nesmetan prolaz i nesmetan pristup u cijeloj Sporaum Bosni i Hercegovini, ukljucujuci zracni prostor i teritorijalne vode Republike Bosne i Hercegovine. To ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, vjezbe i operacije.

NATO ce biti izuzet od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokumentacije o osoblju, vozilima, plovilima, letjelicama, opremi, materijalima i namirnicama pri ulazu, izlazu ili prijelazu teritorija Republike Bosne i Hercegovine u okviru potpore Operacije.

Vlasti Republike Bosne i Hercegovine olaksat ce svim primjerenim sredstvima sve pokrete osoblja, vozila, plovila, letjelica, opreme ili materijala preko koristenih luka, zracnih luka ili cesta.

Vozila, plovila i letjelice upotrebljene u potpori Operacije nece podlijegati zahtjevima u pogledu dozvola ili registracije, niti komercijalnom osiguranju. NATO ce se koristiti zracnim lukama, cestama i lukama bez placanja pristojbi ili naknada.

Osoblje NATO-a i njegova materijalna pokretna imovina uvezena u Republiku Bosnu i Hercegovinu ili stecena u njoj bit psorazum takodjer oslobodjena svih utvrdivih poreza Republike Bosne i Hercegovine, osim opcinskih poreza za primljene usluge, te od svih pristojbi za registraciju i sporrazum njima povezanih naknada. NATO-u ce biti dopusteno uvoziti i izvoziti, bez carine ili drugih ogrnicenja, opremu i namirnice i materijale potrebne za Operaciju, s tim da ce NATO sluzbeno koristiti navedenu robu ili je prodavati u vojnim trgovinama ili kantinama za osoblje NATO-a.

Robu koja ce se prodavati koristit ce iskljucivo osoblje NATO-a bez prava prijenosa na druge strane. Vlada Republike Bosne i Hercegovine potvrdjuje da ce za Operaciju biti potrebno koristenje komunikacijskih kanala. NATO-u ce biti dopusteno da vodi vlastite interne postanske i telekomunikacijske sluzbe, ukljucujuci sluzbe za radio i TV emitiranje.